SALES LÀ NGHỀ GIÚP ĐỠ KHÁCH HÀNG

TƯ DUY VÀ TÂM THỨC CỦA NGƯỜI BÁN HÀNG sẽ giúp bạn tư tin và thuyết phục hơn trong việc bán hàng.

Công việc của một người sales/người bán hàng chính là giúp đỡ người khác, đây là công việc vô cùng có giá trị. Ta không phải đến gặp khách hàng để nhờ vả, mà chúng ta đang giúp đỡ cuộc sống khách hàng trở nên tốt đẹp hơn thông qua sản phẩm của mình. Ta giúp khách hàng bằng cách để họ hiểu được những giá trị lợi ích của khách hàng nhận được sau khi sử dụng sản phẩm của chúng ta. Cho nên chúng ta hãy bán hàng theo cách là chúng ta cũng cần khách hàng, nhưng chúng ta không phải lúc nào cũng cần khách hàng vì chính điều đó khiến khách hàng cảm giác bạn đang ép khách hàng mua một sản phẩm mang lại lợi ích cho chính bạn chứ không phải cho  khách hàng. Cho nên trước khi đi gặp khách hàng và thuyết phục khách hàng, bạn phải thuyết phục chính bạn, hãy đưa ra những lý do gì để khách hàng phải mua sản phẩm của bạn, phải lắng nghe bạn và từ đó bạn sẽ nhận ra rằng khách hàng sẽ rất thiệt thòi nếu như họ không nhận ra giá trị thật sự của sản phẩm và dịch vụ của bạn mang lại. Cho nên bán hàng chính là giúp đỡ khách hàng và bạn đi đến gặp khách hàng với một tâm thế chính là “Tôi đang đến để giúp cuộc sống Anh/Chị thêm tốt đẹp hơn. 

Quân Trần – Founder Mr.branding

Categories: Kinh Doanh

Leave A Reply

Your email address will not be published.